Koalicija PrEUgovor vas poziva da učestvujete u radionici o aktuelnim problemima u primeni mera iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, koja će se održati onlajn u sredu, 10. novembra 2021, sa početkom u 12 sati.

PLANIRANE IZMENE USTAVA I PRAVOSUĐE:  Da li ćemo dobiti nezavisno i efikasno sudstvo i javno tužilaštvo?

Cilj radionice je da se sagleda u kojoj meri aktuelni predlog za izmenu Ustava Republike Srbije ostvaruje ciljeve ustavne reforme koji su postavljeni u Akcionom planu za Poglavlje 23 EU integracija, da li se može očekivati da će sudstvo i javno tužilaštvo biti nezavisno i hoće li raditi efikasnije nakon tih promena.

Imajući u vidu da će promene Ustava biti potvrđene na referendumu, jednako aktuelna tema je donošenje novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Taj akt je, kao i sam predlog Ustavnih amandmana bio predmet kritika i sugestija Venecijanske komisije i organizacija civilnog društva u Srbiji, a koalicija prEUgovor je predložila i konkretne amandmane (obaveštavanje građana o referendumskom pitanju i različitim stavovima, referendumska kampanja i njeno finansiranje).

Molimo Vas da se registrujete putem ovog linka. Nakon registracije, dobićete mejl sa pristupnim linkom za radionicu.

Rasprava će se voditi na srpskom jeziku. Prevod nije obezbeđen.

Dnevni red:

12.00-12.05 - Uvodna reč - o ciljevima radionice i načinu rada

Bojana Medenica, Transparentnost Srbija

12.05-12.40 - Planirane izmene Ustava u oblasti pravosuđa

Uvodničari:

  • Dragana Boljević, Društvo sudija Srbije - Izmene Ustava iz ugla sudstva

  • Goran Ilić, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca - Izmene Ustava iz ugla javnog tužilaštva

  • Katarina Golubović, Komitet pravnika za ljudska prava - Izmene Ustava iz ugla civilnog društva

12.40-13.00 - Diskusija

13.00-13.15 - Novi Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi u kontekstu izmena Ustava

Uvodničar: Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

13.15-13.30 - Diskusija

Moderatorka: prof. dr Radmila Vasic, Transparentnost Srbija

Nakon uvodnih izlaganja, otvoren je prostor za diskusiju učesnika radionice iz državnih organa, drugih institucija, nevladinih organizacija i medija.

Radionica je deo projekta „PrEUgovor za vladavinu prava i EU integracije” čije sprovođenje je omogućio Balkanski fond za demokratiju, program Nemačkog Maršalovog fonda SAD i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.