Predstavljanje nezavisnog izveštaja koalicije prEUgovor o reformama u okviru poglavlja 23 i 24

Najnoviji Alarm - nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 i 24 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom koalicija prEUgovor predstaviće u utorak, 16. aprila 2019. u 11h u Medija centru (Velika sala, I sprat, Terazije 3, Beograd).

Vlada Republike Srbije je tokom prethodne godine bila posvećena ocenjivanju rezultata postignutih u okviru reformi obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 i radila je na izmenama akcionih planova za ova dva najvažnija poglavlja. Zbog čega ni novi planovi neće dati bolje rezultate u odnosu na prethodne, zašto su izostali rezultati u oblasti borbe protiv korupcije, na koji način će zakonske izmene ugroziti reproduktivna i seksualna prava žena neke su od tema o kojima će se diskutovati na predstavljanju najnovijeg prEUgovor Alarma.

Na konferenciji će govoriti:

Diskusiju moderira: Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Molimo Vas da prisustvo konferenciji potvrdite najkasnije do ponedeljka 15. aprila, imejlom na adresu [email protected] ili telefonom na broj 011/3287-226.

Konferencija je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24“, koji finansira Evropska unija. Organizaciju konferencije podržala je i Ambasada Kraljevine Holandije, u okviru MATRA programa.

O prEUgovoru

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva.

Koaliciju prEUgovor čine: ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a koalicija objavljuje i rEUformator - mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju ova dva poglavlja.

Aktivnosti prEUgovora možete pratiti na sajtu, fejsbuku i tviteru.