„Stranačka kasa" je baza podataka Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) o finansiranju stranaka i grupa građana u Srbiji.

Kako se finansiraju političke stranke u Srbiji?

U bazi su dostupni podaci o novcu iz budžeta, od građana, kompanija i izdavanja imovine, kao i troškovima za oglašavanje, iznajmljivanje prostorija, režije i razne obuke. Reč je o prihodima i rashodima nekih od najuticajnijih stranaka i grupa građana, njih 25 koje je u poslednjih šest godina kontrolisala Agencija za srečavanje korupcije. 

Na osnovu ove baze nastale su i dve priče:

SPS-ovi milioni: Preko komunističkog nasleđa do novca iz budžeta

Izdavanjem nekretnina koje su nasledili od Saveza komunista Jugoslavije, SPS već godinama finansira svoj rad. Među njihovim „stanarima“ su i mnoge opštine, javna preduzeća i ustanove. Prema poslednjem finansijskom izveštaju SPS-a, socijalisti poseduju nekretnine vredne oko 13,8 miliona evra.

Skriveni troškovi Vulinove stranke: Fantomske prostorije Pokreta socijalista

Prema finansijskim izveštajima, Pokret socijalista godinama ima samo jedno sedište - ono u Beogradu. Međutim, istraživanje CINS-a pokazuje da stranka ministra Aleksandra Vulina ima odbore širom Srbije, da plaća kiriju, a te troškove ne prijavljuje.

Ove istraživačke priče finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete u tekstu odgovorni su jedino autori i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.