CINS PRIČA: Srpska napredna stranka prikrila troškove izborne kampanje

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) objavio je u okviru zajedničkog projekta koalicije prEUgovor istraživačku priču pod naslovom "Srpska napredna stranka prikrila troškove izborne kampanje".

U tekstu Milice Šarić i Vladimira Kostića se navodi kako su aktivisti SNS-a imali više od hiljadu noćenja u Zaječaru pred izbore 2013. godine, ali računi su plaćani gotovinom, a uplate nisu prijavljene Agenciji za borbu protiv korupcije. Agencija otkriva nepravilnosti u finansiranju kampanja kod većine stranaka, ali sankcije uglavnom izostaju. Tako SNS nije prijavila deo troškova organizacije boravka Rudolfa Đulijanija u Beogradu 2012. godine, SPS je prikrivala troškove oglašavanja, a DS štampanje promotivnog materijala i finansiranje konvencija.

Celu priču možete pročitati na sajtu CINS.

Tekst je nastao u okviru institucionalne podrške Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu koaliciji prEUgovor i u okviru granta koji finansira Evropska unija, dodeljenog u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost CINS-a i ni u kom slučaju ne odražava stavove Kraljevine Norveške i EU.