Pravila za finansiranje kampanje u novom Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti samo su formalno zadovoljenje preporuka ODIHR, a brojni problemi ostali su nerešeni. Kako najbolje unaprediti ovaj propis pred predstojeće opšte izbore pisali su eksperti iz organizacije Transparentnost Srbija, članice koalicije prEUgovor.

Kako unaprediti javnost i kontrolu finansiranja kampanje

Nacrt novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti objavljen 25.11.2021. u stvari je postojeći Zakon na kojem su vršene intervencije u većem broju članova, zbog čega formalno nosi oznaku novog. Deo sada unetih izmena potiče iz ranijeg nacrta ovog zakona (iz 2016), na čemu su tada radili Ministarstvo finansija i Agencija za borbu protiv korupcije, a koji više nije dostupan na internetu. Značajan broj izmena je sačinila Radna grupa Vlade Srbije za saradnju sa OEBS/ODIHR, i to skriveno od očiju javnosti.

Naime, kao što je javno poznato, ova radna grupa je nacrt izmena i dopuna ZFPA uputila ODIHR još u junu mesecu 2021. godine, ali ga nije objavila, niti dostavila zainteresovanim organizacijama civilnog društva, od kojih je prethodno (u februaru 2021) zatražila mišljenje o načinu na koji treba primeniti preporuke ODIHR. Usled toga je izgubljeno dragocenih pola godine, tokom kojih je javnost mogla da diskutuje o ovim predlozima.

Neke od izmena su posledica nedavnih sporazuma sa međustranačkih dijaloga koje smo komentarisali u poslednjem prEUgovor Alarm izveštaju. Najzad, pojedine izmene su u vezi sa delovima Akcionog plana za Poglavlje 23, koje su u gotovo istovetnom obliku postojale i u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije iz 2013, ali u proteklih osam godina nisu realizovane.

Ovaj nacrt zakona nije pripremljen u skladu sa standardima za konsultovanje javnosti prilikom kreiranja javnih politika. Ne samo da nije konsultovana javnost, već nema naznaka da su u njegovoj pripremi učestvovali svi relevantni državni organi, pa ni same političke stranke. Sastav radne grupe koja je izradila tekst takođe nije objavljen.

Imajući u vidu da se ovaj zakon odnosi u oblasti u kojoj se uporednopravno događaju neprestane promene i unapređenje standarda, kao odgovor na nove izazove u oblasti finansiranja stranaka i zaštite demokratskog procesa odlučivanja od neprimerenih uticaja, bilo bi više nego opravdano da su pre izmena zakona razmotrena i odgovarajuća iskustva iz drugih zemalja. U tom smislu, bilo je naročito značajno razmotriti moguće načine da se uredi finansiranje izbornih kampanja od strane trećih lica i finansiranje političkih aktivnosti kroz promociju putem društvenih mreža.

Koalicija prEUgovor pripremila je niz obrazloženih predloga za unapređenje ovog nacrta zakona. Na sličan način, reagovali smo i kada je isti zakon menjan nakon prethodnog međupartijskog dijaloga.

Predložili smo zakonska rešenja za nekoliko bitnih problema, među kojima je i sledeće:

  1. kredite ne bi trebalo tretirati kao „izvor prihoda“ i trebalo bi obezbediti da izvori finansiranja otplate kredita koji se uzimaju za kampanju budu vidljivi u finansijskim izveštajima;
  2. treba ograničiti vrednost priloga koje daju međusobno povezana pravna lica, kako bi se sprečilo zaobilaženje zakonskog maksimuma;
  3. u Zakon bi trebalo vratiti odredbu koja zabranjuje da se sredstva koja stranke dobiju iz budžeta za finansiranje redovnog rada (to jest, svega što nije izborna kampanja), koriste i za izbornu kampanju;
  4. u cilju veće ravnopravnosti učesnika na izborima, 50% novca iz budžeta treba da bude podeljeno na jednake delove (a ne 30% kao što se predlaže);
  5. oglasni materijal treba da sadrži jasnu naznaku političkog subjekta i izborne kampanje na koju se odnosi;
  6. predložili smo, u skladu sa praksom većine evropskih demokratija da se ograniči visina ukupnih troškova kampanje, sa limitima koji su slični kao u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj (300 miliona dinara za parlamentarne i 200 miliona za predsedničke izbore);
  7. predložili smo mere koje bi obezbedile značajno veću javnost podataka o finansiranju kampanje dok ona traje;
  8. kad je reč o kontroli finansijskih izveštaja koju vrši Agencija za sprečavanje korupcije, predložili smo kriterijume za određivanje plana i sadržinu izveštaja Agencije, što bi trebalo da garantuje da sva bitna pitanja budu podvrgnuta kontroli;
  9. kad je reč o kažnjavanju nepravilnosti, dali smo predlog za znatno jasnije i potpunije uređivanje krivične odgovornosti, kako za nezakonito finansiranje stranaka i kampanja, tako i u pogledu pritisaka i odmazde koju bi neko vršio prema partijskim donatorima i firmama koje im pružaju usluge.

Koalicija prEUgovor je nadležnom ministarstvu dostavila ovu publikaciju kao doprinos javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koja je okončana 14. decembra 2021.

Izradu ove publikacije omogućio je Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru projektaPrEUgovor za vladavinu prava i EU integracijeˮ.