Izveštaj je osmišljen tako da predstavi nalaze koji su relevantni za oblasti pokrivene Izveštajem o napretku Evropske komisije iz 2014. godine, kao i da ukaže na nova potencijalno važna pitanja. Sadrži i dodatno poglavlje koje se tiče izrade Akcionog plana za poglavlje 23, kao i poseban deo koji se tiče problema nastalih usled majskih poplava u Srbiji, uključujući neadekvatni odgovor državnih institucija i rizike od korupcije koji su se pojavili.

Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - novembar 2014.

Koalicija „prEUgovor” bavila se u periodu od šest meseci monitoringom stanja u oblastima koje su ključne za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ove oblasti obuhvataju političke kriterijume i politike koje su pokrivene poglavljima 23 i 24 u okviru pristupnih pregovora.

Ovaj period obeležen je sa dva ključna događaja za proces pristupanja, a to su objavljivanje Izveštaja sa skrininga za poglavlja 23 i 24 od strane Evropske komisije kao i izrada nacrta Akcionih planova za ova dva poglavlja.

Pored toga, EK je u oktobru objavila Izveštaj o napretku za Srbiju za 2014, te ovaj izveštaj predstavlja u isto vreme komentar i dopunu na ovaj dokument. Izveštaj sadrži i konkretne slučajeve, istražene i dokumentovane od strane članica koalicije, koje ilustruju probleme u navedenim oblastima. Takođe, predstavljeni su i komentari na nacrt Akcionog plana za poglavlje 23.

Generalno gledano, napredak u oblastima koje „prEUgovor” izveštaj pokriva je neujednačen i ograničen. U normalizaciji odnosa Srbije i Kosova nije bilo napretka, pre svega usled izbora i nemogućnosti formiranja vlade u Prištini. Iako je došlo do promene regulative u oblasti civilne kontrole nad sektorom bezbednosti izmenama zakona, propuštena je prilika da se ova oblast sistematski uredi. U oblasti borbe protiv korupcije napravljen je delimičan napredak usvajanjem propisa, međutim propuštena je prilika da se antikorupcijski ciljevi u potpunosti ostvare. Na polju zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja, zaštite dece i zaštite žrtava nasilja nije bilo pomaka. U oblasti migracija i azila, i pored izvesnih napora nije učinjen značajniji pomak. Isto važi i za borbu protiv trgovine ljudima gde i dalje postoje brojne prepreke u cilju usklađivanja domaćih propisa sa evropskim standardima.

Koalicija „prEUgovor” predlaže sledeće mere u cilju efektivnijeg uključenja civilnog društva u ovaj proces i efikasnijeg sprovođenja neophodnih reformi:

  1. Neophodno je prestati sa praksom neopravdanog usvajanja zakona u hitnim procedurama.
  2. Neophodno je na efikasan način uključiti organizacije civilnog društva u proces izrade nacrta Akcionih planova za poglavlja 23 i 24.
  3. Neophodno je da državni organi usvoje praksu dostavljanja obrazloženja na komentare nacrta propisa dobijenih od strane civilnog društva.

Koaliciju „prEUgovor” čine: Akcija protiv trgovine ljudima - Astra, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).

Izradu izveštaja podržala je TACSO kancelarija u Srbiji, projekat koji sprovodi SIPU International i partnerski konzorcijum. Ovaj projekat finansira Evropska unija.