Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, jedna od sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje čine koaliciju prEUgovor, objavila je u okviru zajedničkog projekta istraživačku priču pod naslovom Srpska napredna stranka prikrila troškove izborne kampanje.


CINS PRIČA: Srpska napredna stranka prikrila troškove izborne kampanje

U tekstu se navodi kako su aktivisti SNS-a imali više od hiljadu noćenja u Zaječaru pred izbore 2013. godine, ali računi su plaćani gotovinom, a uplate nisu prijavljene Agenciji za borbu protiv korupcije. Agencija otkriva nepravilnosti u finansiranju kampanja kod većine stranaka, ali sankcije uglavnom izostaju. Tako SNS nije prijavila deo troškova organizacije boravka Rudolfa Đulijanija u Beogradu 2012. godine, SPS je prikrivala troškove oglašavanja, a DS štampanje promotivnog materijala i finansiranje konvencija.

Celu priču možete pročitati na sajtu CINS: https://www.cins.rs/news/srpski/article/srpska-napredna-stranka-prikrila-troskove-izborne-kampanje

Pišu: Milica Šarić i Vladimir Kostić

Tekst je nastao u okviru institucionalne podrške Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu koaliciji prEUgovor i u okviru granta koji finansira Evropska unija, dodeljenog u okviru Medijskog programa 2014. 
Sadržaj teksta je isključiva odgovornost CINS-a i ni u kom slučaju ne odražava stavove Ambasade Kraljevine Norveške i Evropske unije.